அடமான இடத்தை வாங்கலாமா /ஏலத்தில் வரும் சொத்தை வாங்கலாமா/Can you buy auction site vastu

அடமான இடத்தை வாங்கலாமா,சொத்தின் மீதான அடமானம் கடன்,கடனில் உள்ள வீட்டை விற்க,ஏலத்தில் வரும் சொத்தை வாங்கலாமா?,வங்கி அடமான இடத்தை வாங்கலாமா,Can you buy auction site vastu,வீட்டு மனை வாங்கும்போது எவற்றை கவனிக்க வேண்டும்,வீடு வாங்கும் முன் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்,ஆன்லைனில் வீடு வாங்கலாமா,வீடு ஏலத்திற்கு வரும் போது வங்கி சட்ட வல்லுநர்கள்,ஏலத்தில் வரும் கார்,Guide to buying a property under auction,Should You Buy a House at Auction?,risk of buying auction … Read more