வாஸ்துவின் முக்கிய விதிகள்

Important rules of vestu

வாஸ்துவின் முக்கிய விதிகள்.               இல்லத்தின் அமைப்பு சதுரமாகவோ அல்லது செவ்வக வடிவிலோ அமைய வேண்டும். இது வீடு மற்றும் சுற்றுச்சுவருக்கும் பொருந்தும். வீட்டின் வடக்கு அல்லது கிழக்கு பகுதிகளில் பால்கனி அமையலாம்.அது வாஸ்து விதிகளுக்கு உகந்தது. மழைநீர் வெளியேறக்கூடிய வழி, ஈசானிய மூலை வழியாக வெளியேற வேண்டும். ஈசானிய மூலை நீண்டு இருப்பது மிகவும் நல்லது என்று ஒருசில வாஸ்து நிபுணர்கள் சொன்னாலும் என்னைப்பொறுத்தவரை தவறு. வீட்டிக்கு … Read more