கட்டிக்கொண்டு இருக்கும் வீடு பாதியில் நின்று விடுவதற்கு காரணம் என்ன?

கட்டிடவேலை

கட்டிக்கொண்டு இருக்கும் வீடு பாதியில் நின்று விடுவதற்கு காரணம் என்ன? ஒரு தலைமுறையை கடந்து புதிதாக வீடு கட்ட தொடங்குகின்றோம்.அது ஒரு துரதிஷ்டவசமாக ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் வீட்டு வேலை என்பது பாதியில் நின்று விடுகிறது. இதற்கு காரணம் என்ன என்று பல இடங்களில் எனது ஆராய்ச்சி தொடர்ந்து இருக்கிறது, தற்போதும் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது .   அந்த வகையில் ஒரு வீடு பாதியில் நின்று விடுவதற்கு காரணம் என்ன என்று பார்த்தால், அதற்கு பலவித … Read more