மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம்

மனைவி அமைவதெல்லாம்.

  மனைவி அமைவதெல்லாம்.   தாயோடு அறுசுவை போம். தந்தையோடு கல்வி போம். சேயோடு தான் பெற்ற செல்வம் போம். மாய வாழ்வு உற்றாருடம் போம். உடன் பிறப்பால் தோள் வலி போம். பொற்தாலியோடு எவையும் போம்.-ஓவ்வையார்.   அதாவது தாய் போன பின்னே அறுசுவை உணவு போய் விடும்.தந்தை போன பின்னே கல்வி போய் விடும் (அதுக்குத்தான் சொல்வாங்க அப்பா காசிலேயே படிச்சிக்கனும்னு.. சொந்தமாக காசு செலவு பண்ணினாலும் எதையும் படிக்க முடியாது. அதாவது மனநிலை … Read more

எண்ணங்கள் : நேர்மறை x எதிர்மறை

சோதனைகளை சாதனையாக்கும் முறை

          எண்ணங்கள் : நேர்மறை x எதிர்மறை மனம் என்பது எண்ணங்களால் கட்டமைக்கப்படுகின்ற சூக்குமப் பொருள். உடலில் இதற்கென்று தனித்த இடம் இல்லை. ஆனால் நாம் நெஞ்சு பகுதியை மனம் என்கிறோம். காரணம் அதீத பரவசம், அதீத பாதிப்பு ஆகியவை ஏற்படுகின்ற போது நம் நெஞ்சு பகுதிதான் முதலில் உணர்கிறது. அதனால் நெஞ்சை மனம் சார்ந்த பகுதி என்கிறோம். தொல்காப்பியர் மனதை மனனே என்கிறார். மனஸ் என்கிற வடமொழியின் திரிபு சொல் … Read more

vasthu construction of the building.

Building-construction

  vasthu construction Choice of a plot is more important than the construction of the building. It is wise to choose a plot having North East road and avoid a plot having South West road. The Plot and the building should be square or rectangle in shape. There should not be any cut or extension. Construction … Read more