பாகப்பிரிவினை வாஸ்து Vastu for brothers partition/ Property vastu

பாகப்பிரிவினை வாஸ்து சாஸ்திரம்,அண்ணன் தம்பி ஒரே இடத்தில் வீடு,சொத்துக்களை பாகப்பிரிவினை வாஸ்து,சகோதரர்களிடையே பாகப்பிரிவினை,சொத்துக்களை பிரிப்பதில் வாஸ்து,brothers partition property vastuVastu For Partition, Vastu for division of a House,