வெற்றிக்கனியை சுவைக்க வேண்டுமா

#வெற்றிக்_கனியை சுவைக்க வேண்டுமா? நிறைய #பயணப்படுங்கள்.பயணங்களின் #ஜன்னல்களே முதுகுக்குப் பின்னாலும் இரண்டு கண்களைத்திறக்கின்றன.#புத்தகங்களை நேசியுங்கள். ஒரு புத்தகத்தை தொடுகிறபோது நீங்கள் ஓர் அனுபவத்தைத் தொடுவீர்கள்.   கிடைத்த வேலையை விட பிடித்த #வேலையை அல்லது தொழிலை செய்யுங்கள். இனிய இல்லறமாக நடத்துங்கள். #உறவினர்கள்யாராவது ஏதாவது #உதவி கேட்டால் முடியாது என்று சொல்லாமல் உங்களால் முடிந்த உதவி செய்யுங்கள். உறவுகளிடம் நெருங்கியும் இருங்கள், விலகியும் இருங்கள். இந்த உலகில் எல்லா உறவுகளையும்விட மேன்மையானது நட்பு மட்டுமே. ஆகவே நல்ல … Read more