வாஸ்து சார்ந்த விழிப்புணர்வு

Vastu puja for construction - vastu tips , vastu pooja

                    வாஸ்து சார்ந்த ஒரு அரிய #விழிப்புணர்வு கருத்தினை வாழ்க்கையில் பலவிதமான கஷ்டங்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கும் நண்பர்களுக்காக இந்த பதிவு. மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு தமிழகத்தின் தென்மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு நண்பரின் அழைப்பிதலின் பேரில் அவரின் தொழிற்சாலைக்கு வாஸ்து பார்க்க செல்லக்கூடிய சூல்நிலை ஏற்பட்டது.அவருடைய வாழ்க்கையில் #பணம் சார்ந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்கு உள்ளாகி அதிலிருந்து வெளிவரத்தெரியாது இதனால் மனரீதியாக மிகவும் சிரமமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து … Read more