அலுவலகத்தில் வாஸ்து.

vastu-tips-for-office

அலுவலகத்தில் வாஸ்து.             ஒரு தொழிற்சாலைகளுக்கு அலுவலகம் என்பது மிகவும் முக்கியம். அது மிகப்பெரிய தொழிற்சாலையாக இருந்தாலும், அல்லது இருவர் மட்டுமே அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் அமைப்பில் இருக்கும் அலுவலகமாக இருந்தாலும் வாஸ்து அமைப்பில் மிகச்சரியாக இருக்க வேண்டும்.ஏனென்றால் அங்கு தானே தொழிற்சாலையின் அனைத்து விதமான நடவடிக்கைகளும் நடக்கிறது. அதாவது விற்பனை மற்றும் கொள்முதல் சார்ந்த மிகமுக்கியமாக செயல்கள் நடக்கின்றன. ஆக அப்படிப்பட்ட இடமானது மிகச்சிறந்த வாஸ்து அமைப்பில் வரும்போது … Read more