இன்றைய பஞ்சாங்க குறிப்பு

இன்றைய ஜோதிட பஞ்சாங்கவாஸ்து குறிப்புகள்: vastu tips for tamil:இன்றைய வாஸ்து டிப்ஸ் இன்றைய வாஸ்து கருத்துக்கள்: குப்பைகளை எங்கு போடலாம்?… வாஸ்து அமைப்பில் தெற்கு குப்பை கூளங்கள் ஐஸ்வர்யதிற்கு அஸ்திவாரம். நைருதியில் குப்பை கூளங்கள் தங்கத்தை சேர்ப்பதற்கு சமமானது. மேற்கு நடுப்பகுதியில் குப்பை கூளங்கள் நலன்களுக்கு காரணங்கள். வடக்கில் குப்பை கூளங்கள் பணத்தை குப்பையாக நினைக்கும் மனிதர்களாக இருக்கிற காரணத்தால் பணம் அங்கு சேராது. ஈசானியத்தில் குப்பை கூளங்கள் தன் தலை மேல் மண்ணை வாரி … Read more

வாஸ்து நாள் ஆனிமாத 23 ம் தேதி

இன்றைய ஜோதிட பஞ்சாங்கவாஸ்து குறிப்புகள்: vastu tips for tamil:இன்றைய வாஸ்து டிப்ஸ் இன்றைய வாஸ்து கருத்துக்கள்: குப்பைகளை எங்கு போடலாம்?… வாஸ்து அமைப்பில் தெற்கு குப்பை கூளங்கள் ஐஸ்வர்யதிற்கு அஸ்திவாரம். நைருதியில் குப்பை கூளங்கள் தங்கத்தை சேர்ப்பதற்கு சமமானது. மேற்கு நடுப்பகுதியில் குப்பை கூளங்கள் நலன்களுக்கு காரணங்கள். வடக்கில் குப்பை கூளங்கள் பணத்தை குப்பையாக நினைக்கும் மனிதர்களாக இருக்கிற காரணத்தால் பணம் அங்கு சேராது. ஈசானியத்தில் குப்பை கூளங்கள் தன் தலை மேல் மண்ணை வாரி … Read more

வாஸ்து ஜோதிட பலன்கள் 5.7.2021

இன்றைய ஜோதிட பஞ்சாங்கவாஸ்து குறிப்புகள்: vastu tips for tamil:இன்றைய வாஸ்து டிப்ஸ் போர்டிகோ இல்லாது வீடு கட்டுகிறேன் என்று,ஒருவர் தாமாகவே  முடிவு செய்து வீட்டில் ஒட்டாத அமைப்பில், வடக்கிலோ, கிழக்கிலோ துணை அமைப்பில் போர்டிகோ அமைப்பை ஏற்படுத்துவது மிகப்பெரிய தவறு. தயவுசெய்து அப்படி போடும்பொழுது திசைகளில் இடம் அதிகம் விடாத குறை ஏற்படும் போது, பெரிய அளவில் பாதிப்பை கொடுக்கும். தயவுசெய்து வீடுகளில் இந்த தவறை செய்ய வேண்டாம்.    இன்றைய பஞ்சாங்கம்:      today tamil … Read more

பிலவ ஆனி மாத வாஸ்து ஜோதிட குறிப்புகள்

இன்றைய ஜோதிட பஞ்சாங்கவாஸ்து குறிப்புகள்:vastu tips for tamil: சாமான்கள் வைக்கும் அறை என்கிற ஸ்டோர் ரூம் ஈசானிய பகுதியில் வைத்தால் சுகங்களை அழித்துவிடும். நைருதி பகுதியில் வைத்தால் என்றென்றும் வளர்ச்சியைக் கொடுக்கும். தென்கிழக்கு சமையலறைக்கும் மேற்கில் ஷோரூம் என்கிற பொருள் வைக்கும் அறை இருந்தால் உனானத பலன்களை கொடுக்கும். தெற்கு மேற்கு பகுதிகளில் சுவரொட்டி ஸ்டோர் ரூம் என்கிற பொருள் வைக்கும் அறை இருந்தால், பணம் ,தானிய வசதியை அதிகரித்து, வருடக்கணக்கில் பொருட்கள் இருக்கும் அமைப்பாக … Read more

error: Content is protected !!