கடின உழைப்பு | ஸ்மார்ட் வொர்க் | சென்னை வாஸ்து | chennai vastu

எல்லாரிடத்திலும் எல்லா திறமைகளும் இருக்கிறது கிடையாது. பாட தெரிகிற மனிதருக்கு ஒரு பாடலை எழுதத் தெரியாது. ஒரு கடின உழைப்பு செய்பவர்களுக்கு ஸ்மார்ட் வொர்க் தெரியாது. ஸ்மார்ட் வேலை செய்ரவங்களுக்கு கடின உழைப்பு தெரியாது. மனிதர்கள் என்பவர்கள்  எல்லாமே கலந்து இருக்கிற உருவம் தான். ஒருவருடைய பயிற்சியை தொடர்ந்து, ஒருவர் பார்த்து வரும் போது, ஒருவருடைய திறமையை , ஒருவருடைய செயலை தொடர்ந்து பார்த்து வரும் பொழுது அவரைப்போலவே திறமையை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். ஒரு இடத்தில் … Read more