பிரமஸ்தானம் வாஸ்து/Vastu and Brahmasthan

பிரமஸ்தானம், வாஸ்து,Vastu and Brahmasthan,Brahmasthan,பிரமஸ்தானம் உயர் கூரை அமைப்பு வேண்டாம் ,Brahmasthanam in a house,பிரமஸ்தானம், நடுமுற்றம் வீடு வாஸ்து சாஸ்திரம்,Bramma sthan Vasthu Shastram,பிரம்மஸ்தான வாஸ்து தவறுக்கு பரிகாரம், வாஸ்து ஆலோசனை – பிரம்மஸ்தானம், வாஸ்து சாஸ்திரம் குறிப்பிடும் பிரம்மஸ்தானம்., Vastu shastra & Brahmasthan, வீட்டின் வாஸ்து பிரம்மஸ்தானம், பிரமஸ்தானம் நடுமுற்றம் வீடு வாஸ்து சாஸ்திரம், வீடு வாஸ்து, centre of your house Brahmasthan, வீட்டின் வாஸ்து மற்றும் பிரம்மஸ்தான் மையம்., வாஸ்து … Read more

Sangarama Nallur vastu Udumalpet/சங்கரமநல்லூர் வாஸ்து/ சூனியம்/ஜோசியம்/ராசிக்கற்கள்/ , குறி சொல்வது

Sangarama Nallur vastu Udumalpet

Sangarama Nallur vastu Udumalpet,சங்கரமநல்லூர் வாஸ்து,சாமியாடி வீடு வாஸ்து, குறி சொல்லும் மனிதர் வீடு வாஸ்து,தாயத்து, பில்லி, சூனியம், ஜோசியம், ராசிக்கற்கள் அணிவது, குறி சொல்வது , வாஸ்து முறை,Astrologers in Udumalpet,கிழக்கு பார்த்த வீடு வாஸ்து பிளான், வாஸ்து சாஸ்திரம் வீடு கட்ட, வடக்கு பார்த்த வீடு வாஸ்து சாஸ்திரம், நிலை வைக்க உகந்த நாள், வாஸ்து சாஸ்திரம் புத்தகம், வாஸ்து நாள் 2020, வாஸ்து அளவுகள், வாசக்கால் வைக்க நல்ல மாதம்,

வாஸ்து அமைப்பின்படி வடகிழக்கில் பால்கனி

வாஸ்து அமைப்பின்படி வடகிழக்கில் பால்கனி இருக்கலாமா? ஒரு இல்லத்தில் வடகிழக்கு பகுதியில் பால்கனி இருக்கலாமா,என்று ஒருசிலர் சந்தேகம் கேட்பார்கள். என்னைப்பொறுத்தவரை வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதியில் பால்கனி இருக்க வேண்டும். மேற்கு மற்றும் தெற்கு பகுதியில் பால்கனி இருக்கும் போது கட்டாயமாக கிழக்கு மற்றும் வடக்கு பகுதியில் பால்கனி அமைப்பு என்பது வேண்டும். ஆகவே பால்கனி அமைப்பு என்பதனை வடகிழக்கு பகுதியில் வரலாம்.ஆனால் ஒரு அமைப்பின் படி அமைக்க வேண்டும். அந்த பால்கனி அமைப்பை அதிக நீளமான … Read more