வங்கி வேலை யாருக்கு கிடைக்கும்/வாஸ்து மனை பொருத்த அங்கன அளவு

வாஸ்துஜோதிட ஆன்மீகரகசியம்: வாஸ்து ரகசியம்: வாஸ்து வெளியே வங்கி வேலை எப்போது கிடைக்கும் என்று பார்த்தால் வடக்கு கிழக்கு திறந்து வைத்து இருக்கின்ற இல்லங்களுக்கு வங்கி வேலை தேடிவரும். ஆனால் வாஸ்து மனை பொருத்த அங்கன அளவுள்ள வீடுகளில் சிம்ம மனை பொருத்தம் இருந்தால் மட்டுமே துணை புரிந்து காரியத்தை நடத்தி வங்கி வேலை கிடைக்கும். ஒரு சில இடங்களில் எந்த விதமான வாஸ்து பார்க்காமலும் வேலை கிடைக்கிறது என்று சொன்னால்,அங்கு இயற்கையாகவே அந்த மனை சிங்க … Read more