வாஸ்து ரீதியாக மாடிப்படிகள் மற்றும் லிப்ட்

Methods to set up stairs

          நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். இன்று எனது வாஸ்து பதிவினில் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் மாடிக்கு செல்வதற்கு கட்டாயம் படிக்கட்டு என்பது வேண்டும். ஆனால் இன்றைய நவீன காலத்தில் வசதி வாய்ப்புள்ள நண்பர்கள் லிப்ட் போன்ற உந்துவிசை அமைப்புகளை அமைத்துக்கொள்வார்கள். வாஸ்து ரீதியாக படிகளாக இருந்தாலும் சரி லிப்ட் அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி என்னைப் பொறுத்தவரையில் தவறு என்றுதான் சொல்வேன். ஆனால் காலத்தின் கோலம் நவீன நாகரீகம் அதனை … Read more

vastu for staircase

vastu for staircase

மாடிப்படி வாயிற்படி, அறைகளின் அளவு           மாடிப்படிகளுக்கு அடியில் இடத்தைப்பொருத்து சாமான் வைப்பறை வைக்கலாம். ஆனால் அறைகளை அமைத்து பொருள் வைக்க கூடாது. படிக்கு அடியில் சாதரணமாக பொருள்களை வைத்து கொள்ளவும். வீட்டில் உட்புறம் உள்ள படிகட்டுகளுக்கு எந்தவிதமான கணக்கும் கிடையாது. மாடிப்படிக்கட்டுக்கள் வடக்கு, வடகிழக்கு,கிழக்கு எக்காரணம் கொண்டும் அமைக்கக்கூடாது. தெற்கிலிருந்து வடக்காகவும், மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கியும் செல்லும்படி மாடிப்படிக்கட்டுக்களை அமைத்தல் சிறப்பு.முதன்மை கதவு எதிராக மாடிப்படி, ஒரு தீவிர மற்றும் பேரழிவுவாஸ்து குறைபாடு அல்லது தோஷம் … … Read more

வாஸ்து விழிப்புணர்வு கட்டுரைகள்

Vastu awareness articles

வாஸ்து விழிப்புணர்வு கட்டுரைகள்             மனித வாழ்வின் அனைத்து விதமான பிரச்சினைகளுக்கும் வாஸ்து மூலமாகவும், அதுசார்ந்த ஆலயங்கள் மூலமாக தீர்வு. திருமண தடைகள் ஒரு இல்லத்தில் இருக்கும் ஆண் மற்றும் பெண் மக்களின் திருமணத்தில் தாமதம் இருக்கும் போது அந்த மக்களின் திசை சார்ந்த இடங்களில் வாஸ்து மாற்றம் செய்யும் போது திருமணத் தடை விலகக்கூடிய சூல்நிலை ஏற்படும். குழந்தை பேறு தாமதம். திருமணம் ஆகி ஆரேழு வருடங்களாக குழந்தை … Read more

ஒரு வீடுகளின் அருகில் இருக்கும் காலி இடங்கள் அந்த வீடுகளை பாதிக்குமா?

Empty land for vastu

காலி இடங்கள் ஒரு வீட்டின் சுற்றுப்புற காலி இடங்கள் கட்டாயமாக பாதிப்பை கொடுக்கும். அது நன்மையாக இருக்குமா அல்லது தீமையாக இருக்குமா என்பது அந்த இடத்தின் சுற்றுப்புற இடங்களை பொறுத்து மாறுபடும். எது எப்படி இருந்தாலும் நமது வீட்டிற்கு சுற்றுசுவர் ஏற்படுத்தி கொள்ளும் போது அந்த வீட்டின் வெளிப்புற தவறுகளில் இருந்து தப்பிக்க முடியும். ஆனால் ஒரு நல்ல தெருகுத்து உள்ளது, அல்லது தீமையான தெருக்குத்து உள்ளது என்றால் அதன் தாக்கம் அந்த வீட்டிற்கு உண்டு.ஒரு தவறான … Read more