வாஸ்து ஆலோசகர்கள் கரூர் / vastu counsultant near by karur

covid 19 karur district today news, karur district is famous for, vastu counsultant near by karur, karur corona news today in tamil, karur district history in tamil, famous place to visit karur, karur latest news in tamil, karur வாஸ்து நிபுணர் கரூர், special thing about karur, karur district tamil news, karur history in tamil, வாஸ்து மருத்துவ … Read more

உங்கள் வீடு மதுரையா?சிதம்பரமா? வாஸ்து | கரூர் வாஸ்து | Vastu Consultant in Karur |karur vastu|vasthu

your house Madurai or Chidambaram vastu

வாஸ்துவின் ரீதியாக ஒரு சில தவறுகள் அந்த இல்லத்தில் வாழும் மக்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பினை கொடுக்கின்றன. வடகிழக்கு சார்ந்த வடக்கு சார்ந்த இடம் கொஞ்சம் கூட இல்லாது இல்லத்தை அமைக்கும் போது,வாஸ்து இல்லாத மனையாக மாறிவிடுகிறது. கிழக்கிலும் வடக்கிலும் மருந்துக்குக்கூட இடமில்லாது கட்டிடம் கட்டக்கூடாது. அந்த மாதிரி இல்லங்கள் ஒரு இல்லத்தில் பெண் ஆதிக்கம் உள்ள வீடுகளாக மாறி விடுகிறது. அதாவது மதுரையை பொருத்தளவில் மீனாட்சி அம்மன் ஆலயம் என்றுதான் அழைக்கின்றோம். சொக்கநாதப் பெருமான் பின்னால் மட்டுமே … Read more