வாஸ்துவின் முக்கிய தவறு/ வாஸ்துவில் மிகப்பெரிய தவறுகள்/ Big mistakes in Vastu shastra/chennaivastu

வாஸ்துவின் முக்கிய தவறுகள்,வாஸ்துவில் மிகப்பெரிய தவறுகள்,Big mistakes in Vastu shastra,chennaivastu,வாஸ்துவில் முதல் தவறு,வாஸ்துவில் என்னென்ன தவறு,Common Vastu Mistakes & Remedies,7 Mistakes to Avoid as per Vastu ,பாகம் பிரிப்பதில் ஏற்படும் வாஸ்து தவறுகள்,Failures and Vastu,Failures and Vastu,Vastu for Flat, Vastu Advice for Apartment/Flat,Detailed Vastu rules, வாஸ்து தவறு இருந்தால் வீட்டை இடிக்க வேண்டுமா? ,Should house to be refurbished if Vastu defects

வாஸ்துவில் மிகப்பெரிய தவறு | Vastu Mistakes | Vastu Shastra consultants Kadavur

Vastu Mistakes

வாஸ்துவில் மிகப்பெரிய தவறுகள் என்று பார்க்கும்பொழுது பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன அந்த வகையில் பெரிய தவறாக பார்க்கப்படுகிறது வீட்டின் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழும் பொழுது அதனை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் அதனை காலம் தாழ்த்தி செய்வது என்பது மிகப் பெரிய பிரச்சினைகளை கொண்டு வரும் ஒரு ஒருவருக்கு நேரம் சரியில்லாத காரணத்தினால் தான் அந்த சுற்று சுவர் என்பது இடிந்து விழக் கூடிய ஒரு நிலைக்கு செல்கிறது இது ஒரு எதிர்மறை செயலின் தொடக்கமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் … Read more