மூன்று மனிதர்கள்

உலகில் இருக்கிற மனிதர்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் 1 வெற்றியாளர்கள். தனக்கு என்ன தேவை என்பதை முழுமையாக அறிந்தவர்கள். தனது ஆளுமைத் திறனையும், தனது செயலையும் சரியாக பயன்படுத்த தெரிந்தவர்கள். இரண்டாவது வகை   கேள்விகளால் ஏன் தோற்கிறோம் என்பதனை தெரிந்துகொண்ட இன்றைய தோல்வியாளர்கள்.இவர்களை சுற்றியுள்ள சமூகம் சரியான சிலையாக இவர்களை செதுக்கி கொண்டிருக்கும். இந்த இரண்டையும் கடந்து மூன்றாவது வகை தோல்வியாளர்கள் ,நம்மில் பலர் இந்த வகை மனிதர்களாகத் தான் இருக்கின்றோம். அவர்களுக்கு தேவை சுற்றியுள்ள உறவு … Read more