வீடு கட்டுவதற்கு முன்பு எல்லோருக்கும் ஏற்படும் முதல் சந்தேகம்

   வீடு கட்டுவதற்கு முன்பு எல்லோருக்கும் ஏற்படும் முதல் சந்தேகம் வீடு கட்டுவதற்கு முன்பு எல்லோருக்கும் ஏற்படும் முதல் சந்தேகம் என்ன தெரியுங்களா? ஆலயங்களை ஒட்டி வீடுகள் இருப்பது சரியா?தவறா? என்பதுதான். இதற்கான விளக்கத்தை எனது கட்டுரையின் வழியாக பார்க்கலாம். வாஸ்து அமைப்பின்படி வீடு இருந்தால் போதும். கோயில் அருகில் நமது வீடு இருந்தாலும் தவறு கிடையாது. ஆனால் கோயில் நமது வீட்டிற்கு எந்த திசையில் அமைந்துள்ளது என்பது முக்கியம். சில வாஸ்து புத்தகங்களில் சிவபெருமான் ஆலயத்திற்கு … Read more

 வாஸ்து அமைப்பில் வீடு கட்ட ஏற்ற மரங்கள் யாவை?

இன்றைய நவீன காலத்தின் அடிப்படையில் வீடு கட்டுவதற்கு ஒருசில மக்கள் மரங்களை பயன்படுத்துவது இல்லை.இதனை நான் தவறு என்றுதான் சொல்லுவேன். அதாவது மரம் என்பதே இயற்கை சம்பந்தப்பட்ட விசையம் ஆகும். ஆகவே எக்காரணம் கொண்டும் மனிதர் உண்டு உறங்கி விழும் ஒரு இல்லத்தின் அமைப்பில் கட்டாயமாக இயற்கை சார்ந்த மரங்களில் கதவு மற்றும் ஜன்னல் அமைப்பை அமைக்க வேண்டும். இந்த இடத்தில் மரங்கள் என்ளாலே நீங்கள் ஒரு  மரம் வியாபாரம் நபரை பிடித்து அவர் மூலமாக அந்த … Read more