பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு

பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு

பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வேண்டுமா? வித்தியாரம்ப காலத்தின் போது,திருமண வைபவத்தின் போது,கிரக பிரவேச ஆரம்ப நிகழ்வுகள் சார்ந்த விழாக்களில் என்றும் உங்களுக்கு பதினாறு பேறுகளையும் பெற வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும். எந்த வொரு காரியங்களிலும் தடை என்கிற விசயம் இருக்கும். இறை வழிபாட்டில் ஒரு பதினாறு நாமங்களை சொல்லி விட்டு காரியத்தில் ஈடுபடும் போது வெற்றி என்பது எளிதாக கிடைத்து விடும் இந்த வகையில் பதினாறு பெயர்களை நீங்கள் உச்சரிக்கும் போது,அல்லது … Read more

உங்கள் வாழ்வில் 16 செல்வங்களும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ வேண்டுமா?

abirami andadi

  abirami andadi அபிராமி அந்தாதி பதிகம் தாரமர் கொன்றையும் சண்பகமாலையும் சாத்தும் தில்லை  ஊரார் தம் பாகத்து உமைமைந்தனே! உலகு ஏழும் பெற்ற சீர் அபிராமி அந்தாதி எப்போதும் என் சிந்தையுள்ளே காரமர் மேனிக் கணபதியே! நிற்க கட்டுரையே. 1. ஞானமும் நல்வித்தையும் பெற உதிக்கின்ற செங்கதிர், உச்சித்திலகம், உணர்வுடையோர் மதிக்கின்ற மாணிக்கம், மாதுளம் போது, மலர்க்கமலை துதிக்கின்ற மின்கொடி, மென்கடிக்குங்கும தோயமென்ன விதிக்கின்ற மேனி அபிராமி என்தன் விழித்துணையே. 2. பிரிந்தவர் ஒன்று சேர … Read more