அற்புதமான வாழ்க்கைக்கு வழி வகுக்கும் ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய அஷ்டோத்ரம்

            ஸ்ரீ_சுப்ரமண்ய_ #அஷ்டோத்ரம் ஓம் ஸ்கந்தாய நமஹ ஓம் குஹாய நமஹ ஓம் ஷண்முகாய நமஹ ஓம் பால நேத்ரஸதாய நமஹ ஓம் ப்ரபவே நமஹ {5} ஓம் பிங்களாய நமஹ ஓம் க்ருத்திகா ஸனவே நமஹ ஓம் சிகிவாஹுனாய நமஹ ஓம் த்விஷட் புஜாய நமஹ ஓம் த்விஷண் நேத்ராய நமஹ {10} ஓம் சக்தி தராய நமஹ ஓம் பிஸிதாஸ ப்ரபஞ்சனாய நமஹ ஓம் தாரகாஸர ஸம்ஹாரிணே … Read more

தனிஷ்டா பஞ்சமி

இறந்த நேரம் பலன்கள்

தனிஷ்டா என்னும் அவிட்டநாளில் இறந்த ஆத்மாக்கள் குறிப்பிட்ட நாள்கள் வரை, பூமியில் வாழ்வாரோடும், இறைவனின் நிழலில் இளைப்பாராமலும், அலைந்து திரிகின்றன. அவிட்டத்தில் இறந்து அலையும் ஆத்மாக்கள் தாங்கள் நேசித்த, குடும்ப உறுப்பினர்களைத் தங்களோடு இணைத்துக் கொள்ளவே விரும்புகின்றன. தங்களின் கோபதாபங்களையும், ஆசைகளையும், வெறியையும், வேட்கைகளையும் தனித்துக்கொள்ள, பல இன்னல்களையும், நோய்நொடிகளையும், தொடர் மரணங்களையும், தங்கள் குடும்பத்தினர்க்கே தந்து விடுகின்றன. அவிட்ட நாள் என்னும் அடைப்பில் இறந்தவர்களின் ஆத்மாக்கள் எல்லாம் இது போன்ற கொடுமைகளைச்செய்யும் என்று அர்த்தமில்லை. இதே … Read more

வாஸ்து குற்றங்கள் எந்த மாதிரி விசயங்களை ஒரு வீடு கொடுக்கும்,

வாஸ்து  தவறின் பலன்கள் சந்தோசமான வாழ்வு வேண்டும் என்றுதான் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் நினைக்கின்றோம்.ஆனால் ஒருசில மக்களால் மட்டுமே அதுபோன்ற வாழ்வு வாழ முடிகின்றது .மீதி உள்ள மக்கள் சொர்க்கத்திற்கு நிகரான வாழ்க்கை வாழ வழி இருந்தும் அவர்களால் வாழ முடிவதில்லை. அதற்கு காரணம் நாம் வாழக்கூடிய வீடு மற்றும், நாம் தொழில் செய்கின்ற தொழிலகங்கள்,பள்ளி கல்லூரி நிறுவனங்கள் ஆக அனைத்து இடங்களும் வாஸ்து விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருக்கும் போது அங்கு இருக்கக்கூடிய, வசிக்க கூடிய, அந்த கூரையின் … Read more

ஆயாதி கணித மனையடி வாஸ்து பலன்கள்

சர்வார்த்த சிர்ப்பசிந்தமணி , வாஸ்து தேவர் , மனையடி சாஸ்த்திர  கணித முறையின் சுருக்கம். .ஆயாதி மனை பொருத்தம்  . தலைவாயில் அளவீடு கணித்தல் தலைவாயில் அமைவிடம் கணித்தல்