நீங்கள் பணக்காரர் ஆக வேண்டுமா?

நீங்கள் பணக்காரர் ஆக வேண்டுமா?

#பணம்ஈர்க்கும் #ரகசியங்கள்.   ஒரு விஷயத்தைச் சாதிக்கவேண்டும் என்று நீங்கள் முடிவு செய்து விட்டால், அதன்பிறகு எப்போதும், எதற்காகவும் நேரத்தை, வீணடிக்கக் கூடாது.விழித்திருக்கிற நேரத்தையெல்லாம், நம்முடைய லட்சியத்துக்குப் பயன்படும் வகையில் ஏதேனும் உருப்படியாகச் செய்வதில்தான் செலவிட வேண்டும் நண்பர்களே!!   உங்களது பிள்ளைப்பருவத்தில் அல்லது இளமைக் காலத்தில் விளையாட்டாக கற்றுக்கொள்கிற விசயங்களை, அலட்சியமாக நினைத்துவிடாதீர்கள். பின்னாளில் அவையே உங்களுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கக்கூடும்.தீர்மானிக்கும். ஏனெனில் எனது வாழ்க்கையில் 15, 16 வயதுகளில் அதாவது1988,89 காலகட்டத்தில் #வாஸ்து சார்ந்த, #மனையடி … Read more

ஊருக்கே பணக்காரன் ஆக வேண்டுமா?

Sattainathar, Brahmapureswarar, Thoniyappar,Sirkazhi

  உலகு ஆளும் பதவி வேண்டுமா? நிலையான பெருஞ்செல்வம் வேண்டுமா? பொன்னும், போகமும், புண்ணியமும் பெற வேண்டுமா? திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த  திருப்பிரமபுரம்  என்று சொல்லக்கூடிய சீர்காழி  திருப்பதிகம்.     திருச்சிற்றம்பலம் எம்பிரான் எனக்கமுத மாவானுந் தன்னடைந்தார் தம்பிரான் ஆவானுந் தழலேந்து கையானுங்  கம்பமா கரியுரித்த காபாலி கறைக்கண்டன்  வம்புலாம் பொழிற்பிரம புரத்துறையும் வானவனே.  தாமென்றும் மனந்தளராத் தகுதியராய் உலகத்துக்  காமென்று சரண்புகுந்தார் தமைக்காக்குங் கருணையினான்  ஓமென்று மறைபயில்வார் பிரமபுரத் துறைகின்ற  காமன்றன் உடலெரியக் கனல்சேர்ந்த … Read more