நேர்குத்து வாஸ்து/முச்சந்தி/நாற்சந்தி/நேர்குத்து /தெருக்குத்து

தெருகுத்து- வாஸ்து ,நேர்குத்து வாஸ்து,முச்சந்தி, நாற்சந்தி,நேர்குத்து ,தெருக்குத்து ,தெருகுத்து பற்றிய விளக்கங்கள்,நேர்குத்து தெருக்குத்து எப்படி தெரிந்து கொள்வது?,ராஜவாஸ்து, வீட்டை உடைக்காமல் வாஸ்து,எங்கள் வீடு தெருக்குத்தா? ,நல்ல மனையா?, வாஸ்து கேள்வி,my plot veethi soola? or good plot? ,தெருக்குத்து வாஸ்து ,t junction vastu in tamil ,வாஸ்து – தெருக்குத்து நல்லதா?, கிழக்கு தெருக்குத்து, தெற்கு தெருக்குத்து , மேற்கு தெருக்குத்து,4 தெருக்குத்து, தெருப்பார்வை!அதிர்ஷ்டமா? நஷ்டமா,Sakthi vikatan,vikatan,temple,swamiyae saranam ayyappa,ayyappa,sabarimalai,pamba,18 holy steps,வாஸ்து படி … Read more

நல்ல தெருகுத்து மற்றும் தவறான வருவதை எவ்வாறு தெரிந்து கொள்வது:

vastu for road hitting

நல்ல தெருகுத்து மற்றும் தவறான  வருவதை எவ்வாறு தெரிந்து கொள்வது:       ஒரு வீட்டிற்கு வடக்கு மற்றும் கிழக்கு தெருகுத்து என்பது மிக உன்னதமானது.இது போல் தெருகுத்து வருமானால் அவர்களால்  அவர்களின் வருமானம் என்பது மூலம் 25%  உழைக்காமலே கிடைக்கும் .   தென்கிழக்கில் தெற்கு தெருகுத்து:    இது போல தெருகுத்து ஒரு வீட்டிற்கு வருமானால், அவர்கள் செய்யகூடிய தொழிலுக்கு நிறைய கூட்டம் வந்து செல்வார்கள். இதனால் வருமானம் பெறுகும்.   வடமேற்கில் … Read more