தென்மேற்கு பூஜையறை தவறுகள் வாஸ்து

தென்மேற்கு பூஜையறை தவறுகள்பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். வியாபாரத்தில் நஷ்டம் அல்லது வியாபாரம் தொடர்ந்து செய்ய முடியாமல் போவது. #கடன் சுமை கொடுக்கல் வாங்கலில் சிக்கல் கணவன் மனைவி பிரிவு வெளியூர் அல்லது வெளிநாட்டிலேயே கணவன் தங்கிவிடுவது பில்லி சூன்யம், செய்வினை மீது தேவையற்ற நம்பிக்கை வைப்பது. வீட்டில் உள்ள பெண்கள் எப்பொழுதுமே கோவில் கோவில்லாக சுற்றுவது தன்னுடைய சொத்தை அல்லது தன்னுடைய முழு வருமானத்தை முழுவதும் வீண் செலவு ஆவதுபோன்றவை நடக்கலாம்.அல்லது மற்றவர்களுக்கு அல்லது அண்ணன் தம்பி … Read more