திருப்பாவை , திருவெம்பாவை பாடல் 8

திருப்பாவை , திருவெம்பாவை பாடல் 8   கீழ்வானம் வெள்ளென்று, எருமை சிறு வீடுமேய்வான் பரந்தன காண், மிக்குள்ள பிள்ளைகளும்போவான் போகின்றாரைப் போகாமல் காத்து உன்னைக்கூவுவான் வந்து நின்றோம்; கோதுகலம் உடையபாவாய்! எழுந்திராய், பாடிப் பறை கொண்டுமாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டியதேவாதி தேவனைக் சென்று நாம் சேவித்தால்,ஆவாவென்று ஆராய்ந்து அருள் – ஏலோர் எம்பாவாய். விளக்கம்: பொழுது புலர்ந்து விட்டது என்பதை இப்படி விளக்குகிறார்கள். விடிந்து விட்டது… நீராட எழுந்திரு என்று எழுப்பும் பெண்கள், கறுமையாக இருந்த … Read more