திருப்பாவை, திருவெம்பாவை பாடல்கள் – 12

திருப்பாவை, திருவெம்பாவை பாடல்கள் – 12 #Margazhi,#Thiruppaavai ஆண்டாள் திருப்பாவை -12 கனைத்திளங் கற்றெருமை கன்றுக்கு இரங்கி நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர நனைத்து இல்லம் சேறாக்கும் நற்செல்வன் தங்காய் பனித்தலை வீழ நின் வாசல் கடை பற்றி சினத்தினால் தென்னிலங்கைக் கோமானைச் செற்ற மனத்துக்கு இனியானைப் பாடவும் நீ வாய் திறவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம் அனைத்து இல்லத்தாரும் அறிந்து ஏல் ஓர் எம்பாவாய். Margazhi Month Pooja songs Tirupavai, … Read more