எண்கணிதம் நான்கு

எண்கணிதம் நான்கு எண்னின் பலன் தெரிந்து கொள்வோம். மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு பிரம்மாண்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எண் என்று சொன்னால் அது நான்காகும். ஏனென்றால் 4 என்கிற எண்ணின் காரகத்தை ராகு என்கிற கிரகம் தனது எண்ணாக பாவித்துக் கொள்கிறது. அந்த வகையில் நான்கு சம்பந்தப்பட்ட எண்னை உபயோகிக்கும்போது மிகவும் சர்வ ஜாக்கிரதையாக உபயோகப்படுத்த வேண்டும். ஒரு மனிதனை மிகப்பெரிய அளவில் வாழ வைக்கும் அல்லது மிகப்பெரிய அளவில் வீழவும் வைக்கும். அந்தவகையில் 4 என்கிற எண்ணிற்கு … Read more

மனைக்கு எங்கே அதிக எடை உள்ள பொருள்களை வைக்க வேண்டும்?

வாஸ்து அமைப்பில் எடை அளவுகள். கடைக்கு சென்று ஒரு பொருள் வாங்குகின்றோம் என்றால்,அந்த பொருளை எடை போட்டு மட்டுமே கடைக்காரர் நமக்கு கொடுப்பார்.அதில் எடை அதிகம் இருந்தால் அவருக்கு லாபத்தில் குறையும் நமக்கு குறைந்தால் நாம் கொடுக்கும் பணத்திற்கு பொருள் வராது.இது அனைத்து இடங்களுக்கும் பொறுந்தும். இயற்கை எல்லா உயிரினங்களையும் சம எடை அமைப்பில் தான் படைத்துள்ளது.உதாரணமாக மனிதனின் உருவத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டால்,தலை, உடல், கால்கள், ஒரே அளவுள்ள அமைப்பில் இருக்கிறது. அதாவது தலை ஒரு பாகம்,உடல் … Read more