பில்லி சூன்யம் ஏவல் குறி வாஸ்து ஜோதிடம் | pilli suniyam eval vastu jothidam

பில்லி சூன்யம் ஏவல், குறி வாஸ்து ஜோதிடம் ,pilli suniyam eval vastu jothidam,பில்லி, சூனியம், ஏவல் பயமா?,ஏவல் – பில்லி சூனியம் , பில்லி சூன்யம் ஏவல் விலக மந்திரம், ஏவல் விளக்கம், பில்லி சூனியம் கண்டுபிடிப்பது எப்படி, செய்வினை நீக்கும் கோவில், பில்லி சூனியம் விரட்டும் மந்திரம், செய்வினை என்றால் என்ன, செய்வினை அகற்ற, செய்வினை பாதிப்புகள், pilli soonyam , pilli soonyam kerala , seivinai removal temple in tamilnadu, … Read more

செய்வினை வைத்திருந்தால் கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

செய்வினையை எப்படி எடுப்பது

  உங்களுக்கு செய்வினை வைத்திருந்தால் எப்படி கண்டுபிடிப்பது? செய்வினை இப்பவும் எல்லாராலும் நம்பப்படுகிறது. எல்லா வினைகளுக்கும் ஒரு எதிர்வினை இருக்கும் என்ற நியூட்டன் விதி அறிவியலின்படி உண்மையாகிறது. அப்படி பார்த்தால் உலகில் நன்மை என்று இருக்கும் போது தீமை என்று ஒன்று இருக்கத்தான் செய்யும். நல்ல சக்தி இருக்கிறது என நம்பும்போது தீய சக்தி ஒன்று இருக்கிறது என நம்பியாக வேண்டும். நல்ல சக்திக்கு நாம் கடவுள் என்று உருவகப்படுத்துகிறோம், கெட்ட சக்திக்கு சாத்தான் என்று உருவப்படுத்துகிறோம். … Read more