ஜோதிட வாஸ்து பலன்கள் | துணை வீடுகளில் வாஸ்து

இன்றைய ஜோதிட பஞ்சாங்கவாஸ்து குறிப்புகள்: vastu tips for tamil:இன்றைய வாஸ்து டிப்ஸ் இன்றைய வாஸ்து பதிவில் துணை வீடுகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் ஒரு இல்லத்தில் சுற்றுச் சுவருக்கு உள்ளாக ஒரு சிறிய வீட்டைக் கட்டும் பொழுது எக்காரணம் கொண்டும் தெற்கிலும் மேற்கிலும் துணி வீடுகளை கட்டிவிட வேண்டாம் ஒரு இல்லத்திற்கு வடக்கிலும் ஒரு இல்லத்திற்கு கிழக்கிலும் அது வடமேற்கு சார்ந்த தென்கிழக்கு சார்ந்த பகுதிகளில் துணை வீடுகளை அமைக்க வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் … Read more

error: Content is protected !!