வீட்டு இடத்தில் கடை கட்டலாமா?/ கடைகளுக்கு வாஸ்து / அங்காடி வாஸ்து

vastu for shop facing north, Vastu Tips for Business கடையில் வாஸ்து, மேற்கு பார்த்த கடை வாஸ்து சாஸ்திரம் அமைப்பு, vastu tips for jewellery shop , vastu tips for cloth shop , கடைகளில் வியாபாரம் தொழில் செழிக்க கிழக்கு பார்த்து கடை வாஸ்து |, கடைகளில் வியாபாரம் செழிக்க வாஸ்து, கடைகளில் வியாபாரம் செழிக்க என்ன வாஸ்து, colours according to vastu for shop, vastu tips … Read more

தொழில் கனவு வாஸ்து வழிவகுக்குமா?

                  நமது இளைஞர்கள் எங்கு எப்படி படித்து நல்ல தொழிலை அல்லது, வேலையை கொடுக்கும் விசயமாக தயார் ஆகிறார்கள் என்பது முக்கிய விசயம் கிடையாது. நமது வீட்டின்அமைப்பு மட்டுமே ஒருவரை தயார் செய்கிறது.. வாஸ்து என்பது நமது வெற்றிக்கான சூழலைத் தயாரிக்க நம்மைச் சுற்றியுள்ள சக்தியைப் பயன்படுத்தும் ஒரு அறிவியல். நீங்களே ஒரு துறையில் ஒரு தொழிலைத் திட்டமிடுகிறீர்களானால்,அதுசார்ந்த வடமேற்கு பகுதி வாஸ்து விதிகளுக்கு உட்பட்டு … Read more

வாஸ்துபடி கடைகள்,vastu for provision store in tamil

வாஸ்துபடி கடைகள் அமைப்பில் பண வரவு.         வியாபாரம் செய்யும் கடைகளின் நோக்கம் உற்பத்தி செய்த பொருளை அல்லது, வாங்கிய பொருளை விற்று பணம் பண்ண வேண்டும்.  ஆகவே நிறைய வாடிக்கையாளர்கள் வந்து செல்ல வேண்டும்.ஆனால் தொழில் நடத்துவதற்கும், வியாபார நடத்துவதற்கும் வாஸ்து படியான இடங்கள் அவசியம் தேவை.ஆனாலும் சில அடிப்படை விதி முறைகளை கடைப்பிடித்து கட்டிடங்களை கட்டிக்கொள்வது போதும்.பேரிய பாதிப்பை தராத குற்றங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் போதும்.      ஒரு … Read more

 வாஸ்து சார்ந்த மற்றும் உளவியல் சார்ந்த தொழில் தடைகளுக்கு தீர்வு?

வாஸ்துவும் தொழிலும் ஐயா நான் எனது வாழ்வில் பலவிதமான தொழில்களை செய்து அனைத்து தொழில்களிலும் தோல்விகளை சந்தித்து உள்ளேன் இதற்கு தீர்வு வேண்டும் என்று கேட்கின்ற மக்களை எனது வாஸ்து பயணத்தில் பார்த்திருக்கிறேன். ஆக இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வுகள் உண்டா என்றால் கட்டாயம் உண்டு என்பதுதான் எனது பதில் ஆகும்.ஒரு சிலர் இருக்கின்ற தொழிலும் எத்தனை நாள் நம்மிடம் நிற்கும் என்பது பயமாக உள்ளது என்று சொல்லுகின்ற மக்களையும் சந்தித்து இருக்கின்றேன். அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு அற்புதமான தீர்வு … Read more