வீட்டு இடத்தில் கடை கட்டலாமா?/ கடைகளுக்கு வாஸ்து / அங்காடி வாஸ்து

vastu for shop facing north, Vastu Tips for Business கடையில் வாஸ்து, மேற்கு பார்த்த கடை வாஸ்து சாஸ்திரம் அமைப்பு, vastu tips for jewellery shop , vastu tips for cloth shop , கடைகளில் வியாபாரம் தொழில் செழிக்க கிழக்கு பார்த்து கடை வாஸ்து |, கடைகளில் வியாபாரம் செழிக்க வாஸ்து, கடைகளில் வியாபாரம் செழிக்க என்ன வாஸ்து, colours according to vastu for shop, vastu tips … Read more

வாஸ்து அமைப்பில் கணிப்பொறி சார்ந்த தொழில் விளக்கங்கள்.

vastu for it office

  வாஸ்து அமைப்பில் கணிப்பொறி சார்ந்த தொழில் விளக்கங்கள். தொழில்கள் என்பது மக்கள் மூலமாக பலவிதமான முறைகளை கொண்டு செய்யப்படுகின்றன. அப்படி தொழில்களை செய்கின்ற மக்கள் அனைவரும் அத்தொழிலில் வெற்றி வாய்ப்பு கிடைக்கிறது என்று சொல்லி விட முடியாது. அதற்கு காரணம் அவர்கள் செய்யும் தொழிலில் இருக்கும் ஈடுபாடு மற்றும், அவர்களுடைய முதலீடு தான் காரணம் என்று சொன்னாலும், அவர்கள் தொழில் செய்யும் இடத்தின் வாஸ்து அமைப்பு மட்டுமே அடுத்த கட்டத்திற்குக் அவர்களை அழைத்து செல்லும். எந்த … Read more

வாஸ்து அமைப்பில் வணிக நிறுவனங்கள்

வணிகம் தொழில் நிறுவனங்கள் கற்பக விருட்சமாக மாற உதவும்வாஸ்து.

வணிகம் தொழில் நிறுவனங்கள் கற்பக விருட்சமாக மாற உதவும்வாஸ்து.              வாஸ்து அமைப்பில் வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் வியாபாரம், தொழில் செழிக்க எந்தமாதிரி இருக்க வேண்டும் என்பதனைப் பார்ப்போம். கடைகளில் வியாபாரம் செழிக்க கீழ்க்கட வாஸ்து வழிமுறைகளைக் கடைபிடிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பார்த்த கடைகளுக்கும் மாறுபட்ட வாஸ்து விதிகளை உபயோக படுத்த வேண்டும். கிழக்கு பார்த்த கடைகளுக்கு மற்றும் வணிக நிறுவனங்களுக்கு தரை மட்டம் மேற்கில் சற்று உயர்ந்தும் கிழக்கில் தாழ்ந்தும் இருக்கவேண்டும். காசாளர் … Read more

Industrial vastu

industrial-vastu-consultants

தொழில் வாஸ்து பற்றிய தகவல்கள்.               தொழிற்சாலைகள், கடைகள், வணிக நிறுவனங்கள்,தொழில் நிறுவனங்கள், இப்படி அனைத்து இடங்களிலும் வாஸ்து பார்க்க வேண்டுமா என்ற கேள்வி இயல்பானது,தொழிற்சாலைகள் முதல் ஒரு சிறிய கடை வரை வாஸ்துபடி அமைப்பின் ஒழுங்கில் வரும்போது அதன் வளர்ச்சி அபரிமிதமாக இருப்பதை அனுபவப்பூர்வமாக காணமுடியும். அலுவலகத்தில் நமது பொருள்களை வாங்க வரும் வாடிக்கையாளர்களை எப்படி எதிர் நோக்க வேண்டும், நாம் எந்த திசையில் அமர வேண்டும் … Read more