சோழபுரம் வாஸ்து/cholapuram vastu/கங்கை கொண்ட சோழபுரம் வாஸ்து/Gangaikonda Cholapuram vastu,

சோழபுரம் வாஸ்து,cholapuram vastu,Gangaikonda Cholapuram vastu,Vastu Shastra Consultants Gangaikondacholapuram ,கங்கை கொண்ட சோழபுரம் வாஸ்து,வாஸ்து நண்பர்கள் சார்பாக கங்கைகொண்ட சோழபுரம் ஸ்ரீ பிரஹதீஸ்வர ஸ்வாமி,கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் பிரகதீஸ்வரருக்கு அன்னாபிஷேகம்,ங்கை கொண்ட சோழபுரம். முதலாம் இராசேந்திரன் முதல் மூன்றாம் இராசேந்திர சோழன் காலம் .கங்கை கொண்ட சோழபுரத்திற்கு எண்ணற்ற பெயர்கள் உள்ளன. பண்டையப் புலவர்கள் கங்காபுரி, கங்கைமாநகர் கங்காபுரம்