எண் கணித பலன்கள் (Numerology) ஆறு

ஆறு என்கிற எண் அற்புத பலனை கொடுக்கும் என் ஆக இருக்கிறது என்று சொன்னால் மிகையாகாது அந்த வகையில் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி 3 என்கிற எண்ணிற்கு குரு என்கிற கிரகம் ஆதிபத்தியம் அடைகிறது இந்த ஆறு என்கிற எண்ணிற்கு உருவாக்கக்கூடிய சுக்கிரன் தன்னுடைய எனது பாவித்துக் கொள்கிறது அந்த வகையில் 6 என்கிற எண் ஒருவருக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கின்ற கிரகத்தின் எண்ணாக இருக்கும் பொழுது அதன் அதி அற்புதப் பலனை கொடுக்கும் என … Read more