வீட்டில் பின்னாடி துளசி செடி

வீட்டில் பின்னாடி துளசி செடி ,சென்னை வாஸ்து, chennai vastu ,இரண்டு மூன்று நபர்கள்,இயல்பாக இருப்பது,வீட்டின் முன்பு குரோட்டன்ஸ் செடிகள்,

உண்மையான மனசோடு இருப்பதை விட பெரிய ஒரு அறம் வேறு எதுவும் கிடையாது என்று வள்ளுவப் பெருமான் கூறுகிறார் . இது நடைமுறை  குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மட்டும் கிடையாது. நம்ம அன்றாடம் செய்கிற செயல்களுக்கும் பொருந்தும். அதாவது நமது வெற்றிக்கு வேடம் போடாத மனம்தான் அடித்தள பேஸ்பெண்ட். என்று சொல்லலாம் . ஒருவரை சந்திக்க செல்கின்றீர்கள். சந்திக்கச் செல்லும் பொழுது  இரண்டு மூன்று நபர்கள் இருப்பாங்க. ஓரிருவர்   நீங்க எந்த விஷயத்துக்காக சந்திக்க செல்கிறீர்களோ அது சார்ந்த … Read more