வீடுகளில் ஆண்வீடு பெண்வீடு என்று உண்டா?

வீடு கட்டுகின்றோம் என்று சொன்னால் அந்த இடம் மற்றும் வீடு சதுரம் அல்லது செவ்வகமாக இருக்க வேண்டும். அப்படி அந்த இடம் இல்லையெனில் அந்த அமைப்பினை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும்.ஆனால் 1990ஆம் ஆண்டில் இருந்து தற்சமயம் வரை எங்கள் கொங்கு மண்டலத்தில் அதிக இடங்களில் ஒரு வீட்டை அமைக்கும் போது அந்த வீட்டினை ஒரு வெட்டுப்பட்ட அமைப்பில் அமைக்கின்றார்கள் அது மிகமிக தவறு.
அதாவது அந்த இடத்தினில் வீட்டின் அஸ்திவாரம் அல்லது பில்லர் அமைப்பு வந்து அது  முன்முகப்பு பகுதியாக வீட்டின் ஒரு பகுதியாக தான் உள்ளது என்று  கட்டிடம் கட்டி தரும் மக்களும் இது தவறு என்பதே தெரியாமல் வீடு கட்டுபவர்களை சமாதானம் செய்து விடுகின்றனர்.
ஆக வடகிழக்கு இல்லாத வீடு என்பது தென்கிழக்கு இல்லாத வீடு என்பது  வடமேற்கு வாயு பகுதி இல்லாத வீடு என்பது ஒரு கால கட்டத்தில் அந்த வீட்டில் அந்த பகுதியின் நபர்கள் ல்லாத அமைப்பாக ஆகிவிடும்.அல்லது இருந்தும் இல்லாதது போல் அமைந்து விடும்.
கீழே உள்ள படத்தில் நான் காட்டியுள்ளபடி வீட்டு அமைப்பு இருந்தால் ஈசானம் வெட்டப்பட்டு தவறாகின்றது. அது ஒரு காலகட்டத்தில் தீயபலன்களை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அது எந்த காலம் என்றால் அந்தவீட்டில் வசிக்கும் நபர்கள் மற்றும் ஆண் பெண் எண்ணிக்கையை பொறுத்து அதன் தாக்கம் இருக்கும்.
அதனால் வீடு கட்டும் நம்முடைய மக்கள் அல்லது அவர்களுடைய பழைய வீடு அந்த அமைப்பில் இருந்தாலோ, வீடு கட்டுவதற்கு முன்போ அல்லது மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றாலோ, ஒரு நல்ல வாஸ்து நிபுணர் ஆலோசனையுடன் செய்வது சாலச்சிறந்தது.

north east cut house
north east cut house

 

மேலும் விபரங்களுக்கு,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.

மனைகோல் சூட்சுமம், வீடுகண் திறப்பு,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை வாஸ்துநிபுணர்

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99767 21122,
+91 97868 21122,

whatsapp no :. +91 9965021122.

www.chennaivathu.com
www.chennaivastu.com
www.bannarivastu.com
www.suriyavasthu.com

E-mail: jagan6666@gmail.com

—————————
our best
survise’s in this areas:
————————
vastu consultant in chennai,
vastu consultant in coimbatore,
vastu consultant in tirupur,
vastu consultant in tirunelveli,
vastu consultant in erode,
vastu consultant In madurai,
vastu consultant in trichy,
vastu consultant in karur,
vastu consultant in dindigul,
vastu consultant in ooty,
vastu consultant in salem,
vastu consultant in tamilnadu,
vastu consultant in malaysia,
vastu consultant in srilanka,

Leave a Comment