தோட்டங்களில் வாய்கால் வரப்புகளில் பிரச்சனைகள் உள்ளதா?

வாய்கால் வரப்புகளில் பிரச்சனைகள்

ஊருக்குப் பொதுவான வாய்க்கால், ஓடை, குளம், குட்டை, … இந்தத் திட்டம் மூலமா, வரப்பு எடுக்குறது, பண்ணைக்குட்டை ….. இவற்றுக்குத் தீர்வு,கால்வாயா வாய்க்காலா ? கால்வாய் என்றால் என்ன ? வாய்க்கால் என்றால் என்ன ? கால்வாயும் வாய்க்காலும் ஒன்றேதானா ?வாய்க்கால் வரப்பு பிரச்சனைகளால் நீர் வரத்து  பிரச்சினை என்றாலும் . வாஸ்துமனையடி சாஸ்திரம்  மூலம் தீர்வுகள் உண்டு.

clients problems patiently and gives the appropriate remedies.
clients problems patiently and gives the appropriate remedies.

how to solve property disputes with Indian Vastu Shastra help and support.  or instance, in the present house, there is North- West bad effects, it causes … What shall we do with this partition portion, we can let it to any small shop, …

மேலும் விபரங்களுக்கு,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
(சூட்சும வாஸ்து நிபுணர்)
இன்றைய நவீன வாஸ்து, ஆயாதி கணித வாஸ்து,
மனைகோல் சூட்சுமம், வீடுகண் திறப்பு,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivathu.com
www.chennaivastu.com

E-mail:
jagan6666@gmail.com

Contact:
+91 83000 21122
+91 99650 21122.(whatsapp)