மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடிகிறதா?

 

வாஸ்துபடி வீடு 

பணம் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் எடுத்து செலவு செய்து கொள்ளலாம், வியாபாரம் லாபமாகவே நடக்கிறது, ஆனால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடிகிறதா என்ற கேள்வி வருகிறது? இல்லை, இல்லை சந்தோஷத்திற்கும், பணத்திற்கும், சம்பந்தமில்லை.
எண்ணங்களின் வேறுபாட்டால் தான் மகிழ்ச்சியை பெறமுடியும். வேலைக்குச் சென்றாலும், வேலை கொடுப்பவராக இருந்தாலும் தங்களின் நிலையை உணர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். இல்லையேல் மகிழ்ச்சி மருந்துக்குக் கூட கிடைக்காது. சரி, எப்படி மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துவது.
தொழிலாளராக இருக்கும்போது, தான் செய்யும் தொழிலை ரசிக்க வேண்டும். கிடைக்கின்ற வருமானத்தில் தேவையானவைகளை செலவு செய்து பழகிக்கொள்ள வேண்டும். தேவை இருந்தும் வாங்க பணம் இல்லாதபோது அதை வாங்க வேண்டாம், என்ற எண்ணம் வேண்டும். அது தேவை அல்லது மிகத் தேவை என்பதை பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
மிகத் தேவையானவைகளாக இருப்பின் பொருளைப் பொறுத்து குறைந்த வட்டியில் Instalment-ல் லோன் மூலம் வாங்கலாம். அந்த லோன் கட்டி முடித்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வாங்கலாம். இவைகள் மூலம் மகிழ்ச்சியை பெறமுடியும். தேவைகளை அடைய முடியும். மேலும் ஒவ்வொரு மாதமும் பெறக்கூடிய சம்பளத்திலிருந்து ஒரு தொகையை சிறு சேமிப்பாக சேர்த்து பழக வேண்டும்.
ஆக, மகிழ்ச்சி என்பது பணத்தில் இல்லை. மனத்தால் உள்ளது. சம்பாதிக்கும் பணம் சம்பளமாக இருக்கலாம், தொழில் மூலம் லாபம் சம்பாதிக்கலாம். ஆனால் தேவைக்கு செலவு செய்து மீதியை சேமிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டோமேயானால் வாழ்க்கை எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியே ஆக பணம் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் எடுத்து செலவு செய்து கொள்ளலாம், வியாபாரம் லாபமாகவே நடக்கிறது, ஆனால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடிகிறதா என்ற கேள்வி வருகிறது? இல்லை, இல்லை சந்தோஷத்திற்கும், பணத்திற்கும், சம்பந்தமில்லை.
எண்ணங்களின் வேறுபாட்டால் தான் மகிழ்ச்சியை பெறமுடியும். வேலைக்குச் சென்றாலும், வேலை கொடுப்பவராக இருந்தாலும் தங்களின் நிலையை உணர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். இல்லையேல் மகிழ்ச்சி மருந்துக்குக் கூட கிடைக்காது. சரி, எப்படி மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துவது.
தொழிலாளராக இருக்கும்போது, தான் செய்யும் தொழிலை ரசிக்க வேண்டும். கிடைக்கின்ற வருமானத்தில் தேவையானவைகளை செலவு செய்து பழகிக்கொள்ள வேண்டும். தேவை இருந்தும் வாங்க பணம் இல்லாதபோது அதை வாங்க வேண்டாம், என்ற எண்ணம் வேண்டும். அது தேவை அல்லது மிகத் தேவை என்பதை பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
மிகத் தேவையானவைகளாக இருப்பின் பொருளைப் பொறுத்து குறைந்த வட்டியில் Instalment-ல் லோன் மூலம் வாங்கலாம். அந்த லோன் கட்டி முடித்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வாங்கலாம். இவைகள் மூலம் மகிழ்ச்சியை பெறமுடியும். தேவைகளை அடைய முடியும். மேலும் ஒவ்வொரு மாதமும் பெறக்கூடிய சம்பளத்திலிருந்து ஒரு தொகையை சிறு சேமிப்பாக சேர்த்து பழக வேண்டும்.
ஆக,

Can you be happy?
Can you be happy?

. ஆனால் தேவைக்கு செலவு செய்து மீதியை சேமிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டோமேயானால் வாழ்க்கை எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியே வேண்டும் என்று சொன்னால் வாஸ்துபடி வீடு இருந்தால் மட்டுமே முடியும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.

மனைகோல் சூட்சுமம், வீடுகண் திறப்பு,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை வாஸ்துநிபுணர்

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99767 21122,
+91 97868 21122,

whatsapp no :. +91 9965021122.

www.chennaivathu.com
www.chennaivastu.com

E-mail: jagan6666@gmail.com

vastu consultant in chennai,
vastu consultant in coimbatore,
vastu consultant in tirupur,
vastu consultant in erode,
vastu consultant In madurai,
vastu consultant in trichy,

Leave a Comment