வடக்கு கிழக்கு மிகமிக முக்கியம்

கிழக்கு வடக்கு திசைகளில் அதிக காலி இடங்கள்

chennai vasthu
chennai vasthu

கிழக்கு வடக்கு திசைகளில் அதிக காலி இடங்கள் விட வேண்டும் என்று வாஸ்து விதிகள் சொல்கின்றது. ஏன் அதிக இடங்கள் விட வேண்டும்.

பூமி நிலையாக தன் இடத்தில் இருந்து தன்னை தானே சுற்றிக்கொண்டு சூரியனையும்,சுற்றி வருகிறது. இதற்கு காரணம் சூரியனே.ஆக சூரியன் இல்லையெனில் இந்த பூமியின் இயக்கம் கிடையாது.
அப்படிப்பட்ட சூரியனின் ஒளி சக்தியானது 200கோடியில் ஒரு மடங்கு மட்டுமே இந்த பூமிக்கு கிடைக்கிறது. சூரியனின் ஒளி ஒரே நிறமாக இருந்தாலும்,அதில் ஏழு நிறங்கள் அடங்கி உள்ளன அந்த நிறங்களே இந்த அண்டத்திலும் உள்ளன.கிழக்கு மேற்கு நீளம் உள்ள இடம் ஆண்தலம் என்றும் அதாவது சூரிய ஒளி வீச்சுக்கு எதிராக இருப்பதே காரணம். அதனால் அந்த கதிர்களை தடுக்கும் விதமாக கிழக்கு வடக்கில் மரங்களோ ஒட்டிய கட்டிடங்களோ இருக்க கூடாதுஎன்றும்,
மேலும் மேற்கு தெற்கு விட வடக்கு கிழக்கு அதிக இடங்கள் இருக்க வேண்டும் என்றும் நமது #ஞானிகள் உறுவாக்கி தந்தனர்.
சுற்றுப்புற சூல்நிலையை சுத்தப்படுத்தவும்,தான் உயிர் வாழ ஆதாரம் வேண்டும் என்பதற்காகவும் மேற்கு தெற்கே மரங்கள் வையுங்கள் என்று கூறினார்கள்.ஆக தெற்கு மேற்கு உயரமான கட்டிடங்கள் இருந்தால் நல்லது என்று வாஸ்து வல்லுனர்கள் சொல்கின்றார் என்று கட்டிடங்களாக கட்டிக்கொண்டே போவதும் #வாஸ்து அமைப்பில் சரியானது கிடையாது.அது என்ன ஆகும் என்றால் சூரிய சக்தியை நம்ம வீட்டில் ஏக இடங்களில் படாத அமைப்பாகி விடும்.அது நமது வாழ்வில் தந்தை ஸ்தானத்தில் பங்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.

மனைகோல் சூட்சுமம், வீடுகண் திறப்பு,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை வாஸ்துநிபுணர்

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99767 21122,
+91 97868 21122,

whatsapp no :. +91 9965021122.

www.chennaivathu.com
www.chennaivastu.com
www.bannarivastu.com
www.suriyavasthu.com

E-mail: jagan6666@gmail.com

—————————
our best
survise’s in this areas:
————————
vastu consultant in chennai,
vastu consultant in coimbatore,
vastu consultant in tirupur,
vastu consultant in tirunelveli,
vastu consultant in erode,
vastu consultant In madurai,
vastu consultant in trichy,
vastu consultant in karur,
vastu consultant in dindigul,
vastu consultant in ooty,
vastu consultant in salem,
vastu consultant in tamilnadu,
vastu consultant in malaysia,
vastu consultant in srilanka,

Leave a Comment