படிக்கட்டுக்கு கீழே கழிவறை

படிக்கட்டுக்கு கீழே பாத்ரூம் அமைப்பது எப்படி?

படிக்கட்டுக்கு கீழே கழிவறை
படிக்கட்டுக்கு கீழே கழிவறை

 

 

 

 

 

பொதுவாக கழிவறை மற்றும் குளியல் அறை தனித்தனியாக இருப்பது நலம்.

தெற்கு பகுதிகளில் கழிவறை அமைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.மேற்கு திசையில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.
கழிப்பறையில் அமரும் போது கிழக்கு மற்றும் மேற்கு தவிர்த்து, வடக்கு, தெற்கு திசை நோக்கி  இருக்க வேண்டும்.இதனை ஒரு விதி முறையில் அமைப்பது நல்லது.

எக்காரணம் கொண்டும் கிழக்கில் , வட கிழக்கில் கழிவறை வேண்டாம்.
ஒரு வீட்டில் கழிவறை குளியலறை வாஸ்து ரீதியாக பார்த்தால் ஒரு வீட்டில் தென் கிழக்கு, தெற்கு பகுதி கிழக்கை ஒட்டிய தெற்கு பகுதி வடமேற்குப் பகுதி, மேற்கு பகுதியில் வடக்கை ஒட்டிய பகுதியில் கழப்பறை, குளியலறை அமைக்க கூடாது.

பொதுவாக தென் மேற்கு  பகுதியிலும் வடகிழக்கு பகுதியிலும் கழிவறை குளியலறை அமைக்க கூடாது. குறிப்பாக தென் கிழக்கு அல்லது வடமேற்கில் தான் கழிவறை குளியலறை அமைக்க வேண்டும். கழிப்பறையில் கழிவு பொருட்கள் செல்ல கூடிய தொட்டியானது எப்படி அமைக்க வேண்டுமென்றால் ஒருவர் கழிவறையை உபயோகிக்கும் போது தெற்கு அல்லது வடக்கு பார்த்து அமர்வதுப் போல அமைக்க வேண்டும். கண்டிப்பாக சூரியன் உதிக்கும் திசையான கிழக்குப் பார்த்தும் சூரியனுக்கு எதிரான திசைக்கு மேற்கு திசையிலும் கழிவறையில் அமர்வதும் போல் இருக்க கூடாது.

 
குறிப்பாக படுக்கையறைக்கு ஒட்டியவாறு கழப்பறை அமைக்கும் போது கூட அந்த படுக்கை அறைக்கு வடமேற்கு திசையில் உள்ள பகுதியில் தான் இணை கழிவறை அமைக்க வேண்டும். கண்டிப்பாக வடகிழக்கு தென்மேற்கில் அமைக்கக் கூடாது. பொதுவாக வடகிழக்கு திசையானது தெய்வீக ஸ்தானம் என்பதினால் அங்கு கழிப்பறை அமைப்பதும் செல்வத்தை குவிக்கும் ஸ்தானமான தென்மேற்கு திசையிலும் கழிவறை இருக்ககூடாது.கழிவறைக்கு ஒட்டியது போல பூஜையறை இருக்க கூடாது. அது போல தலைவாசலுக்கு நேராகவும், படிக்கட்டுக்கு கீழும் கழிவறை இருக்க கூடாது.அப்படி அமைத்தால் வாஸ்து விதிகளுக்கு உட்பட்டு அமைக்க வேண்டும். என்னைப் பொறுத்தவரை படிக்கு அடியில் எனது விதிகளை பின்பற்றி அமைக்கும் பௌது எவ்விதமான வீடு வளர்ந்த தோசம் இருக்காது.

error: Content is protected !!