வீட்டின் குப்பைத்தொட்டி வாஸ்து / வாசலுக்கு முன் குப்பைத்தொட்டி / குப்பை தொட்டி வாஸ்து,VASTU DUST BIN

வீட்டின் குப்பைத்தொட்டி வாஸ்து,Cure of disease with vastu and live happy,வீட்டின் வாசலுக்கு முன்னால், குப்பைத்தொட்டி,மரம், மாடிப்படி, கழிப்பறை, அடுப்பு, குப்பைத்தொட்டி, பாழடைந்த வீடு, எதிர்வீட்டு மூலை,தென்கிழக்குப் பகுதியில் குப்பைத்தொட்டி,குப்பைத் தொட்டி அமைக்குமிடங்களும் பலன்களும், மனையில் குப்பைத் தொட்டி அமைக்கும் இடமும், குப்பை சேகரிக்கும் இடமும் வாஸ்து,குப்பை தொட்டி – வாஸ்து,வாஸ்துப்படி வீட்டில் உள்ள பொருட்களை எந்த திசை,VASTU FOR DUST BIN