விளக்கேற்ற எந்த எண்ணெய் வாஸ்து / வேப்பனஹள்ளி வாஸ்து /veppanahalli vastu /Oils used ligtening lamp

விளக்கேற்ற எந்த எண்ணெய் சிறப்பு வாஸ்து,வேப்பனஹள்ளி வாஸ்து,Oils used ligtening lamp ,எந்த எண்ணெய் கொண்டு விளக்கேற்றினால் என்ன பலன்,விளக்கேற்ற பயன்படுத்தக் கூடாத எண்ணெய்கள்,நெய், விளக்கு எண்ணெய், வேப்ப எண்ணெய், இலுப்பை எண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய், vastu in Veppanahalli, vastu in Viralimalai, Vastu of the Educational Institute,Temple Oil Lamp ,The Significance of Lighting Oil,Lady Lighting Oil Lamps in Indian Temple