வாஸ்து படி படிக்கட்டு அமைப்பது எப்படி/ மாடிப்படி வாஸ்து /staircase vastu in tamil

வாஸ்து படி வீட்டில் படிக்கட்டு அமைப்பது எப்படி,மாடிப்படி வாஸ்து ,staircase vastu in tamil,மாடி படி வாஸ்து,படிக்கட்டு அமைப்பதற்கு கூட வாஸ்து பார்க்க வேண்டுமா,க‌ட்டட‌த்‌தி‌ல் படி‌க்க‌ட்டுக‌ள்,வெளிப்புற படிக்கட்டுகள் ,வீட்டில் மாடிப் படிக்கட்டு, NOrth west Internal Staircase, Vasthu, Vastu corner,Methods to set up stairs , தென்மேற்கு மூலை படிக்கட்டு வாஸ்து,தென்மேற்கு மூலை படிக்கட்டு, வடகிழக்கு பில்லர் போட்ட படிக்கட்டு, படிக்கட்டு கீழ் டாய்லெட் ,வடமேற்கு படிக்கட்டுகள், North West staircase ,