வாஸ்து படி கழிவறை எங்கு வர வேண்டும்/பெங்களூர் காடுகுடி வாஸ்து/kadugodi chennai vastu/வாஸ்து கழிவறை

பெயர் காரணம்

காடுகுடி என்ற சொல்லில் “குடி ” என்றால் “கோயில்” (அ) “ஊர் ” என்பதாகும். காட்டின் நடுவே உள்ள சிவன் கோவிலால் இந்த பெயர் ஆஅகும்.

கோயில் வரலாறு

இந்த கோயில் 600 ஆண்டு பழமையானது. வீர தமிழ் “சோழர்“களின் அடையாளம் ஆகும்.

ரயில் நிலையம்

வைட் பீல்டின் ரயில் நிலையம் காடுகுடி யில் தான் உள்ளது.

மக்கள்

இது தமிழர்கள் நிறைந்த “கிழக்கு பெங்களூரில்” உள்ளது. இங்கு மொத்த சனத்தொகையில் தமிழர் சமூகம் 49% உள்ளது.

காடுகுடி வாஸ்து ,பெங்களூர் காடுகுடி வாஸ்து,kadugodi vastu,வாஸ்து படி கழிவறை எங்கு வர வேண்டும்,வாஸ்து படி கழிவறை,kadugodi chennai vastu ,Vastu Tips for Bathroom,படிக்கட்டுகளுக்கு கீழ் அறை மற்றும் கழிவறை,வாஸ்து படி எப்படி கழிவறை, வீட்டில் கழிவறை எந்த திசை,Vaastu Dew Flower in Kadugodi, Vastu Shastra Consultants in Kadugodi Bangalore,Kadugodi Bangalore in vastu,Best Residential Apartments in Whitefield,காடுகுடி காசிவிசுவநாதர் ஆலய வாஸ்து ,