வாஸ்து சார்ந்த தவறுகள்

வாஸ்து சார்ந்த தவறுகள் உடல்நலத்தில் மனநலத்தில் குறிப்பிட்ட வருடங்களுக்கு உள்ளாக உடனடியாக பாதிப்பைக் கொடுக்கும். ஆனால் பணம் சார்ந்த விஷயத்தில் எந்த நேரத்திலும் பாதிப்பை கொடுக்காது .ஒரு சில தென்மேற்கு தவறான தெருக்குத்து மற்றும் தெரு பார்வை அபரிமிதமான பணத்தை கொடுக்கும். ஆனால் அந்த பணத்தால் உறவுகளை ஈர்க்கவோ, பெறுக்கவோ,இருக்க வைக்கவோ முடியாது.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

Arukkani_Jagannathan.

ஆயாதிவாஸ்துநிபுணர்.

நல்லதே நினைப்போம்.
நம்பிக்கையோடு
செயல்படுவோம்.
நம்பி #வாஸ்துப்படி வீட்டை கட்டுவோம்.
நலமாக வாழ்வோமாக.

ph/whats : +91 99418 99995