வாஸ்துப்படி ஒரு வீட்டை கட்டவேண்டுமா? .

வடக்கை விட தெற்கில் காலியிடம் அதிகம் இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்தை வாஸ்துவின் ரீதியாக குறைக்க பார்க்கவேண்டும் அப்படி குறைக்க முயற்சி செய்யும்பொழுது தனியாக வாஸ்துப்படி ஒரு வீட்டை கட்டவேண்டுமா? .அல்லது இருக்கும் வீட்டோடு வாஸ்துவை பொறுத்தி இணைத்துக் கட்ட வேண்டுமா? என்கிறபோது, என்னைப் பொறுத்தவரை தனியாக கட்டக்கூடாது.தெற்கு இணைத்து கட்டிடம் கட்டவேண்டும். அப்போது தெற்கே கட்டக் கூடாது என்பதையே மறந்து விடவேண்டும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

Arukkani Jagannathan.
வாஸ்து மற்றும்

ஆயாதிவாஸ்துநிபுணர்.

நல்லதே நினைப்போம்.
நம்பிக்கையோடு
செயல்படுவோம்.
நலமாக வாழ்வோமாக.

whatsapp : +91 99418 99995
phone: +91 99413 99992