வாழ்க்கையில் வெற்றி வேண்டுமா?

வாழ்க்கையில் வெற்றி வேண்டுமா?

வாழ்க்கையில் வெற்றி வேண்டுமா?

5 வயதில் தனியாக நடக்க முடிந்தால், அது வெற்றி !

10 வயதில் தனியாக வெளியே சென்று வழி தவறாமல் வீடு திரும்பினால், அது வெற்றி !

15 வயதில் நல்ல நண்பர்கள் கிடைத்தால், அது வெற்றி !

19 வயதில், வாகன ஓட்டுனர் உரிமம் பெற்றால், அது வெற்றி

!22 வயதில் பட்டதாரியாக பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வெளியேறினால், அது வெற்றி !

24 வயதில் நல்ல வேலை கிடைத்தால், அது வெற்றி .

29 வயதில்*, தனக்கென குடும்பத்தை அமைத்துக்கொள்ள முடியுமானால், அது வெற்றி !

39 வயதில், போதுமான அளவு சம்பாரிக்க முடியுமானால், அது வெற்றி !

49 வயதில் இளைஞரைப் போன்ற உருவத்தை தக்கவைக்க முடியுமானால், அது வெற்றி !

51 வயதில்*, தன் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்வியை அளிக்க முடியுமானால், அது வெற்றி !

55 வயதில் நம் கடமைகளை தொடர்ந்து சரியாக செய்ய முடியுமானால், அது வெற்றி !

60 வயதில் ஓய்வு பெற வேண்டியவர் என நிராகரிக்கப்படாமல் செயலாற்ற முடியுமானால், அது வெற்றி !

65 வயதில் நோயில்லாமல் வாழ முடியுமானால், அது வெற்றி !

70 வயதில்*, மற்றவர்களுக்கு பாரமில்லாமல் வாழ முடியுமானால், அது வெற்றி !

75 வயதில் பழைய நண்பர்களுடன் உறவாடி மகிழ முடியுமானால், அது வெற்றி !

80 வயதிற்கு மேல் மற்றவர் துணையில்லாமல் வெளியே சென்று வழி தவறாமல் வீடு திரும்ப முடியுமானால், அது வெற்றி !

 

தோற்று போனால்வெற்றி கிடைக்குமா ?கிடைக்கும்.

அம்மாவிடம் தோற்று போங்கள், அன்பு அதிகரிக்கும்..

அப்பாவிடம் தோற்று போங்கள், அறிவு மேம்படும்..

மனைவியிடம் தோற்று போங்கள், மகிழ்ச்சி இரட்டிப்பாகும்..

*பிள்ளையிடம் தோற்று போங்கள், பாசம் பன்மடங்காகும்.

சொந்தங்களிடம் தோற்று போங்கள், உறவு பலப்படும்.

.நண்பனிடம் தோற்று போங்கள், நட்பு உறுதிப்படும்.

.வேலைக்கு செல்லும் இடத்தில் முதலாளிக்கு தோற்றுப் போங்கள் ஒருநாள் நீங்களும் முதலாளி ஆவீர்கள்.

ஆகவே தோற்று போங்கள்,தோற்று போனால் தொடர்ந்து வெற்றி கிடைக்கும்.

error: Content is protected !!