வடமேற்கு வடகிழக்கு வாஸ்து தவறுகள்/north east north west vastu/ பட்டணம் வாஸ்து ( R. Pattanam)

north east north west vastu,வடமேற்கு வடகிழக்கு வாஸ்து தவறுகள்,பட்டணம் வாஸ்து ( R. Pattanam),Astrologers in Tr Pattinam.,North-West direction,Pattanam rasipuram Namakkal,வடகிழக்கு மூலையில் பொதுவான தவறுகள்,Common mistakes in Northeast corner, Vastu shastra , Vasthu,தண்ணீர் தொட்டி வாஸ்து, காம்பவுண்ட் சுவர் வாஸ்து, வாஸ்து மனையடி சாஸ்திரம், வாஸ்து மனையடி சாஸ்திரம் அளவுகள், மனையடி சாஸ்திரம் குழி கணக்கு, ஆயாதி மனை பொருத்தம்,