மிருகசீரிஷம் நட்சத்திர ஆலயம்

மிருகசீரிடம் நட்சத்திரத்திற்குரிய முக்கிய ஸ்தலம் எண்கண். மற்ற தலங்கள் – அம்பர் மாகாளம், ஓசூர், முசிறி, தாழமங்கை.பழனி திருக்கண்ணபுரம்