மனை ஆயுள்,மனிதகுல ஆயுள், ஆரோக்கியம், கல்வி, வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில், … மனையின் அமைப்பில் ஈசானிய மூலை,

மனை ஆயுள்,மனிதகுல ஆயுள், ஆரோக்கியம், கல்வி, வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில், … மனையின் அமைப்பில் ஈசானிய மூலை,கட்டிடங்களின் வயதை நிர்ணயிக்கும் வாஸ்து,Referring to the Vastu Shastra suitable ,வீட்டு மனைப் பொருத்தம்,வாஸ்து கோவில்,harmapuri vastu, Harur vastu, Karimangalam vastu, Nallampalli vastu, Palacode vastu, Pappireddipatti vastu, Harur vastu,Morappur vastu, Marandahalli vastu, Bommidi vas