மனையிடங்களுக்கு அருகில் கிணறு, குளம், குட்டை, கால்வாய் இருக்கலாமா?

கிணறு, குளம், குட்டை, கால்வாய் அமைப்பு

Vastu Shastra Tips for Water Wells | Storage Wells
Vastu Shastra Tips for Water Wells | Storage Wells

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வாஸ்துவின் அமைப்பில் மனையிடங்கள் நாம் தேர்ந்தெடுக்கும்போது மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது. சதுரம், செவ்வகம் அமைப்பில் இருக்க வேண்டும். அப்படி இல்லையெனில் எனக்கு நான் கேட்க கூடிய அமைப்பில் இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்த வேண்டும். மேலும் புதிய நகர் அமைக்கும்பொழுது தவறான தெரு பார்வை தெரு குத்து வந்தால் அங்கு தண்ணீர் தொட்டி, சமுதாய நலக்கூடம், ரேசன் கடை, கிராம நிர்வாக பணியாளர் அலுவலகம், அரசு பணி போன்ற அமைப்புகளுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும். 

சரியான திசை அமைப்பில் இருக்க வேண்டும்.

தவறான பகுதிகளில் வரக்கூடாது. அதுபோல உயர்ந்த மலை அமைப்பும், நமது மனைக்கு பொருந்தியிருக்க வேண்டும். மிக மிக முக்கியமாக நமது மனை திசை காட்டிக்கு பொருந்தியிருக்க வேண்டும். அப்படி பொருந்தவில்லையெனில் கட்டாயம் ஒரு வாஸ்து நிபுணர் துணை அவசியம். அதேபோல மனைஇடம் பிரிக்கும் மக்கள் என்னை அழைத்தால் தசை பொருந்தவில்லை எனில் சரியான திசை அமைப்பு பொருந்தக்கூடிய அமைப்பாக அமைத்துக் கொடுப்பேன். 

மேலும் விபரங்களுக்கு,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.

மனைகோல் சூட்சுமம், வீடுகண் திறப்பு,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை வாஸ்துநிபுணர்

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99767 21122,
+91 97868 21122,

whatsapp no :. +91 9965021122.

www.chennaivathu.com
www.chennaivastu.com

E-mail: jagan6666@gmail.com

—————————
our best
survise’s in this areas:
————————
vastu consultant in chennai,
vastu consultant in coimbatore,
vastu consultant in tirupur,
vastu consultant in tirunelveli,
vastu consultant in erode,
vastu consultant In madurai,
vastu consultant in trichy,
vastu consultant in karur,
vastu consultant in dindigul,
vastu consultant in ooty,
vastu consultant in salem,
vastu consultant in tamilnadu,
vastu consultant in malaysia,
vastu consultant in srilanka,

Leave a Comment