பூரம் நட்சத்திர கோயில்கள்|poora natchathira temple

பூரம் நட்சத்திரத்திற்குரிய முக்கிய ஸ்தலம் தலைசங்காடு. மற்ற தலங்கள் – நாலூர், கஞ்சனூர், திருவரங்குளம்,கஞ்சனூர்.