பணப்பெட்டி மற்றும் பீரோ

பணப்பெட்டி மற்றும் பீரோ வாஸ்து

பணப்பெட்டி மற்றும் பீரோ
பணப்பெட்டி மற்றும் பீரோ

 

 

 

 

 

பணப்பெட்டி மற்றும் பீரோ வாஸ்து அமைப்பினில் எப்படி வைக்க வேண்டும் இரும்பு பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

வடமேற்கில் பீரோ, பணப்பெட்டி முதலியவை இருந்தால், பணம் வருவதும், போவதுமாக இருப்பதுடன், சேமிக்க முடியாததுடன் கடன்காரனாகவும் மாற்றி துன்பப்பட வைக்கும். அப்படியே வைத்திருந்தாலும் ஒவ்வொரு விதமான பணம் வரும் ஒரு காலகட்டத்தில் உம்மிடம் தங்காது.

தென்கிழக்கில் பணப்பெட்டி இருக்குமேயானால், விரயச் செலவுகளையும், கொடுத்த பணம் திரும்பக் கிடைக்காத தன்மையையும் ஏற்படுத்தும். ஏமாற்றப்படுவார்கள். இறையில்லங்களில் தென்கிழக்குப் சமையல் அறைக்கு அடுத்த வகையில் முத்த இடத்திற்கு தென்கிழக்கில் பணப்பெட்டி வைத்திருந்தார்கள் வாழ்வில் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறார்கள்.

கிழக்கில் பீரோ இருக்குமாயின் பணம் பல வழிகளில் வந்தாலும், நோய்க்குச் செலவு செய்வதில் பெரும்பகுதியும், குழந்தைகளின் தவறான செயல்களினால் பெரும்தொகையுமாக வீண் செலவுகளை ஏற்படுத்தும். வீட்டில் கவலை குடிகொள்ளும்.
தெற்குப் பார்த்த வீட்டின் வடக்குச் சுவர் ஓரமாக, தெற்குப் பார்த்து பீரோ வைத்திருப்பவர்கள் வீட்டில், பெண்களுக்கு வைத்திய செலவை அதிகப்படுத்தும்

மேற்குப் பார்த்த வீட்டுக்குக் கிழக்குச் சுவர் சார்ந்து, மேற்குப் பார்த்து பீரோ இருக்குமேயானால், ஆண்கள் தேவையற்ற வீண்செலவுகளைச் செய்வார்கள். ஆண்களுக்கு நோய்க்கான செலவுகள் அதிகரிக்கும்.

கிழக்குப் பார்த்து பீரோவை வைத்தால், மகிழ்ச்சியான செலவுகளைத் தந்து, நிம்மதியையும் லாபத்தையும் தரும். கண்டிப்பாக செல்வம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும். மங்கள காரியங்கள் மனையில் நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கும். வடக்கு பார்த்து பீரோ இருந்தார் எப்பொழுதும் அப்பணப் பெட்டி பணத்தில் ஈரமாக இருக்கும்.

வீட்டின், தென்மேற்குச் சார்ந்த மூலை (நைருதி மூலை – குபேர மூலை என்று சொல்லப்படும்)யில் பீரோவை வைத்தால், பணம் கண்டிப்பாக எப்போதும் இருந்துகொண்டே இருப்பதுடன், பல தேவைகளைச் சிந்தித்து அதற்கேற்ப செலவுகளைச் செய்ய வைக்கும்.

error: Content is protected !!